740_l
741_l

RB260GS

El RB260GS és un petit interruptor SOHO. Compta amb cinc ports Gigabit Ethernet i una gàbia SFP accionats per un interruptor de Atheros Xip.

Provats i recomanats per al seu ús amb mòduls SFP Mikrotik: S-85DLC05D, S-31DLC20D i S-35 / 53LC20D (no inclòs)

Està alimentat per un sistema operatiu dissenyat específicament per a productes de commutació Mikrotik – SwOS.

SwOS és configurable des del navegador web. Se li proporciona tota la funcionalitat bàsica d'un switch administrat, i més: permet gestionar el reenviament de port a port, aplicar el filtre MAC, configurar VLAN, el tràfic mirall, apliqui la limitació d'ample de banda i fins i tot ajustar alguns camps de capçalera MAC i IP.

The RB260GS is a small SOHO switch. It has five Gigabit Ethernet ports and one SFP cage powered by an Atheros Switch Chip.

Tested and recommended to use with MikroTik SFP modules: S-85DLC05D, S-31DLC20D and S-35/53LC20D (not included)

It is powered by an operating system designed specifically for MikroTik Switch products – SwOS.

SwOS is configurable from your web browser. It gives you all the basic functionality for a managed switch, plus more: Allows to manage port-to-port forwarding, apply MAC filter, configure VLANs, mirror traffic, apply bandwidth limitation and even adjust some MAC and IP header fields.

FALA INTRODUIR PECES INCLOSES AMB MINIATURA